שירותי התכנון

עריכת תוכנית בנין-עיר (תב"ע) הכוללת בין היתר:
בדיקת היתכנות
בחינת חלופות
הגשת תוכנית במערכת המקוונת
ליווי וקידום תוכניות בנין-עיר עד מתן תוקף/אישור
תיאום מול משרדי ממשלה


ייעוץ סטאטוטורי הכולל:
ייעוץ מקדים לפני תחילת מיזם חדש
ייעוץ לאורך הפרויקט בנקודות מרכזיות
חוו"ד מומחה
ניסוח עררים והתנגדויות
ייצוג בוועדות התכנון ומשרדי ממשלה


הרצאות מקצועיות בנושאי תוכניות בנין-עירת.ד. 204 בית לחם הגלילית 36007 / נייד: 050.771.3725 / טלפקס: 04.993.5299 / yael@trplan.co.il