אבני היסוד

במעבר מהצד הממשלתי, המציב גבולות לצד של הלקוח, הבנתי שישנם שלושה יסודות עליהם המשרד יתבסס מיום הקמתו, וזאת במטרה לשפר את יחסי הגומלין בין הצדדים:

קיצור זמני תגובה ופעולה
היכרות ארוכה עם הוועדות השונות ודרישותיהן, מאפשרת קיצור משמעותי בטווחי זמן העבודה ושינוי המדיניות הרווחת בתחום של "הלוך ושוב".

ביטחון ושקט
התמקדות בתחום זה בלבד, מאפשרת ללקוחותינו ראש שקט. העבודה מול הוועדות והמוסדות, נעשית בטיפול מסור של המשרד, תוך מעורבות מינימאלית של הלקוח.

מעורבות
המשרד משמש מתווך ומיצג מהימן של התוכנית לאורך כל השלבים בוועדות התכנון.

ת.ד. 204 בית לחם הגלילית 36007 / נייד: 050.771.3725 / טלפקס: 04.993.5299 / yael@trplan.co.il