לקוחות ופרויקטים

מפעלים וחברות
קבוצת דלק-דלק תשתיות: ייעוץ סטאטוטורי לתוכנית תחנת כוח רמת גבריאל / נייר חדרה: איחוד וחלוקה לצורך הרחבת המפעל / יפה נוף: כניסה דרומית לנהרייה, עוקף נשר / יקב תבור: הרחבת מתחם היקב / דרך חוות התבלינים: ייעוץ סטאטוטורי / הימנותא: בדיקת התכנות להרחבת הישוב גילון / אורבניקס

רשויות מקומיות
מו"מ כפר תבור: תוכנית מתחם המועצה, פארק מתחם המועצה, תשתיות בכל רחבי הרשות / עיריית עפולה: כביש מחבר דדו לעוקף עפולה / מו"מ ירכא: הרחבה לשכונת חיילים משוחררים / עיריית יוקנעם עילית / מו"מ קריית טבעון.

וועדות מקומיות לתכנון ולבניה
יוקנעם עילית: הרחבת בית עלמין לשנת 2030, מתחם תיירותי ארכיאולוגי תל קירה, הסדרת ייעודי קרקע וזכויות בתחום הוועדה / מעלה הגליל: בדיקת תוכניות וניסוח המלצות להחלטות הוועדה המקומית / ועדה מקומית לתכנון ובניה שפלת הגליל / וועדה מקומית לתכנון ולבניה חבל אשר

יישובים
שימשית: בחינת חלופות להרחבת הישוב / מושב בית לחם הגלילית: שימושי פל"ח בנחלה עבור לקוחות
פרטיים / מושב בית שערים / מושב כפר יהושע / קיבוץ רמות מנשה: יעוץ סטאטוטורי לתוכנית המתאר עבור הוועד המקומי

משרדי תכנון
ש. קרני מהנדסים: מחלף נחל חדרה / לוי-שטרק: כניסה דרומית לנהרייה

ת.ד. 204 בית לחם הגלילית 36007 / נייד: 050.771.3725 / טלפקס: 04.993.5299 / yael@trplan.co.il